O mnie

omnie

Władam biegle językiem francuskim, posiadam DALF – międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość tego języka na poziomie C2 (zaawansowanym), wydawany przez francuski odpowiednik MEN.

W stopniu zaawansowanym posługuję się także językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.

2004-2009

W latach 2004-2009 studiowałam prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończyłam z wynikiem plus dobrym, pracę magisterską obroniłam w Katedrze Kryminalistyki, poświęcona była zagdnieniom kryminalistycznym w literaturze kryminalnej, łącząc w ten sposób dwa obszary moich zainteresowań.

2009

W grudniu 2009 ukończyłam również program MASTER, prowadzony w ramach współpracy międzynarodowej UJ i Uniwersytetu w Orleanie, co zaowocowało uzyskaniem francuskiego odpowiednika polskiego magisterium w ramach specjalizacji prawo gospodarcze francuskie i międzynarodowe. Pracę magisterską poświęciłam w tym wypadku modelowi odpowiedzialności kontraktowej lekarza w prawie francuskim.

2011-2014

W okresie od kwietnia 2011 do czerwca 2014 współpracowałam z redakcją internetowego portalu pomocy prawnej e-prawnik.pl, sporządzając dla jego klientów kompleksowe opinie prawne dotyczące problemów z różnych dziedzin prawa (głównie szeroko pojęte prawo cywilne materialne, więc również prawo pracy i prawo spółek, ale także procedura cywlina, prawo administracyjne i karne), wzory i analizy umów oraz pisma procesowe.

2014-2019

Od lipca 2014 do lipca 2019 byłam zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Legnicy, początkowo (do 31 grudnia 2014) w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, a następnie (od 1 stycznia 2015) w V Wydziale Gospodarczym, w którym rozpoznawane są również sprawy upadłościowe. W ramach swoich obowiązków sporządzałam uzasadnienia i projekty wyroków oraz postanowień, co pozwoliło mi uzyskać praktyczne doświadczenie w stosowaniu przepisów procedury cywilnej oraz wiedzę o mechanizmach rozpoznawania spraw rodzinnych, gospodarczych i upadłościowych.

2019

W marcu 2019 zdałam egzamin radcowski i od 5 lipca 2019 jestem radcą prawnym wpisanym na listę OIRP w Wałbrzychu. Pełne spektrum moich różnorodnych doświadczeń i umiejętności zawodowych wykorzystuję obecnie do zapewnienia kompleksowej obsługi klientów mojej kancelarii.