Odmowa przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Santander Consumer Banku S.A.

W środę 8 listopada 2023 r. SSN Władysław Pawlak w ramach tzw. przedsądu odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Santander Consumer Banku S.A. od prawomocnego wyroku SA we Wrocławiu (SSA Krzysztofa Rudnickiego) o sygn. akt I ACa 331/22 z 16.05.2022 r. Wyrokiem tym oddalono apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy (SSO Joanna Tabor – Wytrykowska) o sygn. akt I C 268/20 z 26.10.2021 r., ustalającego nieważność umowy kredytu nominowanego do CHF i zasądzającego na rzecz moich klientów dochodzone pozwem kwoty. Tym samym skarga kasacyjna banku nie będzie merytorycznie rozpoznawana, ponieważ nie znaleziono ku temu podstaw, uznając wyrok SA we Wrocławiu za prawidłowy.
Sprawa była rozpoznawana w Sądzie Najwyższym pod sygn. akt I CSK 6030/22.
Wyrok dotyczył umowy kredytu nominowanego do CHF zawartej w luty 2007 r.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *